កម្រិត៣

រៀបចំគម្រោង សម្រាប់អនាគតរបស់អ្នក! ការចូលនិវត្តន៍ និង សម្រាប់ទិញទ្រព្យធំ

ហេតុអ្វីយើងត្រូវខ្វល់អំពីអនាគត ដ៏វែងឆ្ងាយ?

នេះគឺជាផ្នែកចាស់ទុំមួយ សម្រាប់អ្នកដែលមានវ័យ ២០ ជាង ព្រោះបន្ទាប់ពីគិតគូរក្នុងការរៀបចំហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួន និង ការការពារហើយ ឥលូវនេះគឺយើងចូលមកដល់ការរៀបចំគម្រោងម្តង។ ការចាត់ចែងហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងផ្នែកនេះគឺមានគោលដៅតែមួយប៉ុណ្ណោះ គឺដើម្បីមានភាពស្រណុកនៅពេលក្រោយ តាមរយៈការមានប្រាក់សន្សំគ្រប់គ្រាន់ និង អាចយកទៅវិនិយោគ ដើម្បីបង្កើនទ្រព្យ។ នៅក្នុងផ្នែកនេះ យើងនឹងសិក្សាទៅលើការរៀបចំគម្រោងទុកជាមុន សម្រាប់រយៈពេលខ្លី និង វែង និង ជារួម គឺផ្តោតសំខាន់នៅពេលដែលយើងចូលនិវត្តន៍ និងសម្រាប់ការទិញទ្រព្យធំ ដែលមានដូចជា យានយន្ត ផ្ទះ និង ដីជាដើម។

Image alt
គម្រោងចូលនិវត្តន៍មិនមែនសម្រាប់តែមនុស្សវ័យចំណាស់នោះទេ!

ចូលនិវត្តន៍

អ្នកគប្បី គួរចាប់ផ្តើមគិតគូរអំពីការចូលនិវត្តន៍តាំងពីមានប្រាក់ចំណូលដំបូង ព្រោះវាអនុញ្ញាតិអោយអ្នក រៀបចំគម្រោងសន្សំ បានច្បាស់លាស់ និងបានលឿន។

Why

ជាមធ្យម ប្រជាជនកម្ពុជាយើងអាចស់បានក្បែរ ៧០ ឆ្នាំ ហេតុដូច្នេះ តើអ្នកចង់ចូលនិវត្តន៍ នៅអាយុប៉ុន្មានដែរ? រស់នៅជាមួយកូនចៅ អាចជាភាពដ៏កក់ក្តៅមួយ ក៏ប៉ុន្តែអ្នកក៏ចាំបាច់ត្រូវចេះទុកដាក់ និង រៀបចំគម្រោងចូលនិវត្តន៍ដោយខ្លួនឯងផង ព្រោះវាអាចអនុញ្ញាតិអោយអ្នក ធ្វើដំណើរ រស់នៅ បែបផែនជីវិតដែលអ្នកចង់មាន។ អ្នកគួររៀបចំគម្រោងប្រាក់នេះអោយបានច្រើនគ្រប់គ្រាន់ល្មម មិនច្រើនពេក តែក៏មិនតិចផងដែរ។

How

អ្នកអាចកំណត់ទំហំប្រាក់ដែលអ្នកត្រូវសន្សំ និង សម្រេចគោលដៅបាន ដោយគ្រាន់តែប្រើ Excel ឬ Google Sheet ធម្មតា និង វិភាគមើលថា បើមួយខែអ្នក ដាក់ប្រាក់មួយចំណែកប៉ុននេះ តើនៅក្នុងរយៈពេល ៣០ ឬ ៤០ ឆ្នាំទៀត អ្នកនឹងសល់ប៉ុន្មាន?

What

នៅពេលដែលចូលនិវត្តន៍ អ្នកគួរជួយដកបន្ទុក កូនចៅ និង ក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នក តាមរយៈមានប្រាក់សាគួរគ្រប់គ្រាន់ សម្រាប់ចំណាយទៅលើការ រស់នៅ ថ្លៃសុខភាព និង ដើម្បីកម្សាន្តនានា។ នៅពេលដែលអ្នកកំណត់អាយុ និង បែបផែននៃការរបស់នៅរបស់អ្នកហើយ នោះអ្នកនឹងមានភាពច្បាស់លាស់ថា អ្នកត្រូវការលុយប៉ុន្មានដែលអ្នកត្រូវចាប់ផ្តើមសន្សំ។

When?

អ្នកគួរតែឆែកអំពីគម្រោងចូលនិវត្តន៍ ដំណើរការ និង លក្ខ័ណ្ឌផ្សេងៗ រៀងរាល់រយៈពេល ៦ ខែម្តង។ ធ្វើដូច្នេះ អ្នកនឹងអាចចាត់ចែងលុយកាក់ បានច្បាស់លាស់ជាងមុន និងមិនខកខាន។

ទិញទ្រព្យធំ

ក្នុងមួយជីវិតរបស់យើង អ្នកអាចនឹងមានគម្រោងទិញទ្រព្យដ៏ធំ មួយ ឬ ច្រើន។ ការៀបចំគម្រោងទុកជាមុន អនុញ្ញាតិអោយអ្នក ចាប់ផ្តើមសន្សំ ទុកមុន មិនលំបាកក្នុងការស្នើយកប្រាក់កម្ចីសុទ្ធ។

Why

អ្នកគួររៀបចំប្រាក់សន្សំខ្លះ (យ៉ាងតិច 30%) នៃទ្រព្យដែលអ្នកចង់ទិញ ព្រោះវានឹងជួយសម្រួល ដល់ការប្រាក់ដែលអ្នកត្រូវទូទាត់។ នេះហើយជាមូលហេតុ ដែលការទិញទ្រព្យធំៗជាច្រើនមាន ផ្ទះ ដី​ និង យាន្តយន្តជាដើម គឺសុទ្ធតែតម្រូវអោយអ្នកមានប្រាក់ខ្លួនឯងមួយផ្នែកសិន។

How

អ្នកអាចកំណត់ទំហំប្រាក់ដែលអ្នកត្រូវសន្សំ និង សម្រេចគោលដៅបាន ដោយគ្រាន់តែប្រើ Excel ឬ Google Sheet ធម្មតា និង វិភាគមើលថា បើមួយខែអ្នក ដាក់ប្រាក់មួយចំណែកប៉ុននេះ តើនៅក្នុងរយៈពេល ៣០ ឬ ៤០ ឆ្នាំទៀត អ្នកនឹងសល់ប៉ុន្មាន?

What

ទ្រព្យធំក្នុងជិវិតយើងមានច្រើនប្រភេទ ដោយអ្នកខ្លះអោយតម្លៃទៅលើ យានយន្ត អ្នកខ្លះ ទៅលើដីធ្លី ឬ ផ្ទះសម្បែង។ គ្មាន ខុស និង ត្រូវទេ ព្រោះអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពរបស់អ្នក ក៏ប៉ុន្តែ សូមប្រាកដថា ទ្រព្យដែលអ្នកនឹងទិញ គឺមិនមែនជាទ្រព្យងាប់ដែលមិនអាចលក់ដូរ ឬ ចាប់ឆាប់អស់តម្លៃ។

When?

អ្នកគួរពិនិត្យមើលគម្រោងសន្សំ និងដំណើរការ នៃការរៀបចំលុយរបស់អ្នករៀងរាល់ពេល ៦ ខែម្តង។ ធ្វើដូច្នេះ វានឹងអនុញ្ញាតិអោយអ្នក ស្គាល់អំពីស្ថានភាពប្រាក់កាសអ្នក ច្បាស់លាស់ជាងមុន។

គម្រោងចូលនិវត្តន៍មិនមែនសម្រាប់តែមនុស្សវ័យចំណាស់នោះទេ!

បន្តសិក្សាទៅកម្រិតទី ៤

Client Portal | Internal Tools | Web App Builder | Free Website Builder Made with Softr