គួរចាត់ចែងលុយបែបណា អំឡុងពេលមានវិបត្តកូវីដ?

លោក ង៉ែត ជូ អ្នកជំនាញហិរញ្ញវត្ថុ វិនិយោគិន សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលឯករាជ្យ ហើយយើងពិតជាមានកិត្តយសជាខ្លាំង ដែលមានលោក ចូលរួម ចែករំលែក និង ផ្តល់ជាដំបូន្មានជាច្រើន ទាក់ទងអំពីការចាត់ចែងលុយកាក់។

Image alt

ស្វែងយល់ពីការវិនិយោគភាគហ៊ុនក្នុងស្រុក និងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួន 💸

ជួបជាមួយឯកឧត្តម Hong Sok-Hour នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Cambodia Securities Exchange - CSX និងលោក Bou Vongthear នាយកគ្រប់គ្រង CamboFinance ក្រោមប្រធានបទ "ការវិនិយោគលើទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុ" ក្នុងកម្មវិធី Holdup Telegram Live Chat។

Image alt

ការពិភាក្សាបែបសាមញ្ញ អំពីជំនួញតាមអនឡាញដ៏តូចរបស់ខ្ញុំ

ចង់ដឹងអ្វីខ្លះអំពីជំនួញបែបតូចៗ នៅលើអនឡាញ?

Image alt

ពិតជាមានការអនុគ្រោះដល់អ្នកមានវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុដោយ កូវីដ មែន ឬ យ៉ាងណា?

ជួបជាមួយភ្ញៀវកិត្តយស លោក កាំង តុងងី ប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនង នៃសមាគមគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា ក្នុងកិច្ចពិភាក្សាអំពីការអនុគ្រោះនានា ដែលកំពុងផ្តល់ជូន ទៅដល់អ្នករងគ្រោះដោយវិបត្តិកូវីដ ១៩។

Image alt

កម្មវិធី៖ ៣៥ នាទីអំពីអាជីវកម្ម

នាថ្ងៃទី០៤ ខែមីនា វេលាម៉ោង ១០: ៣០នាទីព្រឹក ផ្សារមូលបត្រកម្ពុជានឹងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ តាមរយៈទំព័រហ្វេសប៊ុក និងយូធូបរបស់ផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាអំពី “មន្ទីរសម្រាកព្យាបាល ឯកទេស អេគីប”ក្នុងកម្មវិធី #៣៥នាទីអំពីអាជីវកម្ម ហើយកម្មវិធីរបស់យើងក៏មានការគាំទ្រផ្សព្វផ្សាយដោយ CamboFinance។

Image alt