ធ្វើការជាមួយយើង ដើម្បីចូលរួមចំណែក លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួន!

យើងជឿជាក់ថា ការងាររបស់យើងកន្លងមក បាននាំយកនូវផលវិជ្ជមានជាច្រើន មិនថាសម្រាប់អ្នកតាមដានរបស់យើងនោះទេ ក៏ប៉ុន្តែក៏សម្រាប់ស្ថាប័ន និង ដៃគូរពាក់ព័ន្ធជាច្រើនទៀតផងដែរ ដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ។

ជួយគាំទ្រការងាររបស់យើង

ដើម្បីបង្កើនទំនាក់ទំនង ក៏ដូចជាជួយពន្លឿន និង វិសាលភាព នៃការបង្កើតមាតិការ ចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុរបស់យើង។

Our awesome features
បង្កើនកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់អ្នក

បង្ហាញស្លាកយីហោរ នៃផលិតផល ឬ ក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នក ទៅកាន់សមាជិករបស់យើង រាប់ម៉ឺននាក់។

Our awesome features
ធ្វើជាដៃគូរសហការរបស់យើង

បន្ថែមពីលើការផ្តល់ចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ យើងក៏កំពុងសហការជាមួយ ស្ថាប័ន ក្រុមហ៊ុន និង startup ជាច្រើន ដែលស្ថិតក្នុងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី ទាក់ទងទៅនឹង fintech។

Our awesome features
បង្កើនចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់

មានផលិតផល សេវាកម្ម ឬ មុខងារថ្មីមែនទេ? ចែករំលែកជាមួយ សហគមន៍យើង ដើម្បីទទួលបានអ្នកប្រើប្រាស់បន្ថែម។

Our awesome features

ទំនាក់ទំនងមកក្រុមការងារយើង!

បំពេញទម្រង់ខាងក្រោម ហើយក្រុមការងារ របស់យើងនឹងទាក់ទងទៅអ្នកវិញក្នុងពេល ២៤ ម៉ោង!

ជួបជាមួយដៃគូររបស់យើង

មកទល់ពេលនេះ យើងបានធ្វើការសហការ និង បម្រើជូន ក្រុមហ៊ុន ស្ថាប័ន និង អង្គការជាច្រើន!

ទំនាក់ទំនងមកយើង


Email : help@cambofinance.com

Telegram : +85511353366

Address: #12, St 348, Sangkat Toul Svay Prey I, Khan Chamkarmon Phnom Penh, Cambodia 12308

Client Portal | Internal Tools | Web App Builder | Free Website Builder Made with Softr