បង្កើតប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី នៃហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួន

CamboFinance ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៩ ហើយមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះ យើងគឺជាសហគមន៍ហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួនដ៏ធំមួយ ដែលអ្នកតាមដានរបស់យើង ទាំងអស់សុទ្ធតែជាអ្នកមានភាពឆ្លាតវៃផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ។ យើងសម្លឹងឃើញ និង កំពុងធ្វើវាអោយក្លាយជាការពិត នូវអនាគតរបស់ប្រទេសកម្ពុជា ដែលប្រជាជនគ្រប់រូប មានភាពឆ្លាតវៃក្នុងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួន ប្រកបដោយភាពឆ្លាតវៃ ដោយមានទាំងការ រកចំណូល ចំណាយ សន្សំ និង វិនិយោគ។ នៅក្នុងឆ្នាំ ២០២១ នេះ យើងក៏បានធ្វើការចុះបញ្ជីអាជីវកម្មស្របច្បាប់ តាមប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ ដោយមានឈ្មោះអាជីវកម្ម CF Tech Co., LTD និងជាបុត្រសម្ព័ន្ត របស់ក្រុមហ៊ុន Pulsar Ventures Pte Ltd ដែលជាធុរៈកិច្ចថ្មីមួយ​ (startup) កំពុងផ្តោតសំខាន់លើវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ និង ពាណិជ្ជកម្ម និង eCommerce នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍។

Image alt

ជួបជាមួយក្រុមការងាររបស់យើង

Kenny Goh
Co-Founder & CEO

Experienced professional with extensive start-up exposures in financial technology, payments, media, and gaming industries. Kenny is a Certified Accountant and Chartered Financial Analyst.

Bou Vongthear
Co-Founder & COO

Enthusiastic and challenge-driven young professional comes from Technology and Finance background. Proven leadership as head of the operation at Muuve, , community and customer expert in Grab and Uber.

ធ្វើការជាមួយយើង ដើម្បីចូលរួមចំណែក លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួន!

យើងជឿជាក់ថា ការងាររបស់យើងកន្លងមក បាននាំយកនូវផលវិជ្ជមានជាច្រើន មិនថាសម្រាប់អ្នកតាមដានរបស់យើងនោះទេ ក៏ប៉ុន្តែក៏សម្រាប់ស្ថាប័ន និង ដៃគូរពាក់ព័ន្ធជាច្រើនទៀតផងដែរ ដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ។

ជួយគាំទ្រការងាររបស់យើង

ដើម្បីបង្កើនទំនាក់ទំនង ក៏ដូចជាជួយពន្លឿន និង វិសាលភាព នៃការបង្កើតមាតិការ ចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុរបស់យើង។

Our awesome features
បង្កើនកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់អ្នក

បង្ហាញស្លាកយីហោរ នៃផលិតផល ឬ ក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នក ទៅកាន់សមាជិករបស់យើង រាប់ម៉ឺននាក់។

Our awesome features
ធ្វើជាដៃគូរសហការរបស់យើង

បន្ថែមពីលើការផ្តល់ចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ យើងក៏កំពុងសហការជាមួយ ស្ថាប័ន ក្រុមហ៊ុន និង startup ជាច្រើន ដែលស្ថិតក្នុងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី ទាក់ទងទៅនឹង fintech។

Our awesome features
បង្កើនចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់

មានផលិតផល សេវាកម្ម ឬ មុខងារថ្មីមែនទេ? ចែករំលែកជាមួយ សហគមន៍យើង ដើម្បីទទួលបានអ្នកប្រើប្រាស់បន្ថែម។

Our awesome features

ជួបជាមួយដៃគូររបស់យើង

មកទល់ពេលនេះ យើងបានធ្វើការសហការ និង បម្រើជូន ក្រុមហ៊ុន ស្ថាប័ន និង អង្គការជាច្រើន!

Client Portal | Internal Tools | Web App Builder | Free Website Builder Made with Softr